7. redna seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 22.11.2023 ob 15.00

Videoposnetek

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 67/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.11.2023
Začetek veljavnosti: 09.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o izbrisu zaznambe statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 67/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.11.2023
Začetek veljavnosti: 25.11.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o vpisu zaznambe grajenega javnega dobra (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 67/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.11.2023
Začetek veljavnosti: 25.11.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 67/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.11.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.11.2023
Začetek veljavnosti: 02.03.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci