4. redna seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 31.05.2023 ob 15.00

Videoposnetek

Predpisi, sprejeti na tej seji

Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2022
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno glasilo Slovenskih občin
Datum sprejetja: 31.05.2023
Začetek veljavnosti: 09.06.2023
Tip objave: Drugo
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 31.05.2023
Začetek veljavnosti: 24.06.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega Odreda Slovenska Bistrica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 31.05.2023
Začetek veljavnosti: 24.06.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 31.05.2023
Začetek veljavnosti: 24.06.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Glasbene šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 31.05.2023
Začetek veljavnosti: 24.06.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 31.05.2023
Začetek veljavnosti: 24.06.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2. osnovna šola Slovenska Bistrica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 31.05.2023
Začetek veljavnosti: 24.06.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 31.05.2023
Začetek veljavnosti: 24.06.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 31.05.2023
Začetek veljavnosti: 24.06.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 31.05.2023
Začetek veljavnosti: 21.11.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100328264 v Gaberniku, občina Slovenska Bistrica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 31.05.2023
Začetek veljavnosti: 17.06.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Slovenska Bistrica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 31.05.2023
Začetek veljavnosti: 24.06.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo