Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba (Priloga 13C)

Organizacijska enota

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov