Vloga za ureditev cestnega priključka na javno cesto

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov