Vloga za pridobitev projektnih pogojev (Priloga 8A)

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov