Pridobitev pravice služnosti na javni cesti - telefon