Izdaja potrdila, da ne obstaja predkupna pravica na nepremičnini - po odloku o razglasitvi kulturnih spomenikov

Organizacijska enota