Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica

EU projekti
Zaključeno
1.1.2007
31.3.2013