Energetska obnova Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

Drugi viri
Zaključeno
Junij 2013
September 2013